Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Vyšné nad Hronom » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 58
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
269/2019Obec Vyšné nad Hronomzmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúryúhrada nákladov na podporu kutúry 800,00 €17.7.2019nestanovený
228/2019 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A, 949 01 Nitrazmluva o poskytnutí dotácie na podporu športuúhrada nákladov na podporu športu 500,00 €13.7.2019nestanovený
2019-626ARES spol. s r.o.Zmluva o dieloinštalácia šikmej schodiskovej plošiny 11 880,00 €12.6.2019nestanovený
4419008867/1Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva - Dodatok č.1pripoistenie Domu smútku71,22 €15.3.2019nestanovený
37/2019Ing.Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčanyzmluva o poskytovaní audítorskych služiebaudit účtovnej závierky k 31.12.2019 530,00 €28.2.2019nestanovený
39/2019green tree services s.r.o.zmluva o poskytovaní služieb kosenie trávnatých plôchkosenie v intraviláne obce a rez živého plota 4 424,50 €23.2.2019nestanovený
22/2019Tekovská ekologická s.r.o., 935 33 Nový Tekov č.133Zmluva o zbere, vývoze a zneškodňovaní odpadu č.1000026 - Dodatok č.2zmena cenníkov ku zmluve0,00 €31.1.2019nestanovený
165/2018Pow-en, a.s. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava 2Dodatok č.6 k zml. o dodávke elektrinydodávka elektriny0,00 €29.11.2018nestanovený
161/2018František Csicsman - MAN.Stav., Hronská 389/1, 937 01 ŽeliezovceZmluva o dielo realizácia stavby oprava a údržba sociálnych zariadení a kuchyne v kultúrnom dome Vyšné nad Hronom8 594,12 €22.11.2018nestanovený
151/2018ENVI-PAK, a.s, Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaPríloha č.1 k zmluve č.SHZ1105201516popis systému triedeného zberu na území obce0,00 €23.10.2018nestanovený
148/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53,934 01 LeviceDohoda č.18/15/10/47aplikácia § 10 zákona č.417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi0,00 €11.10.2018nestanovený
89/2018Daniela SivákováZmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby PO, BOZPspracovávanie a zabezpečovanie ochrany osobných údajov0,00 €22.5.2018nestanovený
101/2018Mesto Levice, Spoločný OÚ obcí RZMOT, Nám.hrdinov č.1 934 01 LeviceZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľompoverenie spracúvaním osobných údajov0,00 €23.6.2018nestanovený
119/2018 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športuposkytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu športu 400,00 €11.7.2018nestanovený
291/2018 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúryposkytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry 300,00 €27.6.2018nestanovený
90/2018TOPSET Solutions s.r.o., HOllého 2366/25B, 900 31 STUPAVAZmluva o poverení spracúvaním osobných údajovpoverenie spracúvaním osobných údajov0,00 €21.6.2018nestanovený
91/2018WEBY GROUP s.r.o. Nižovec 2a, Zvolen Zmluva o spracúvaní osobných údajovspracovávanie a zabezpečovanie ochrany osobných údajov0,00 €24.5.2018nestanovený
73/2018green tree services s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb3 840,00 €3.5.2018nestanovený
71/2018DEUS, Kýčerského 5, 811 05 BratislavaPríloha č.1 k zmluve o pripojení k IS DCOM - doplnené znenie (zákon o ochrane osobných údajov - GDPR)ochrana osobných údajov podľa Nariadenia GDPR0,00 €1.5.2018nestanovený
65/2018Ing.Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčanyzmluva o poskytovaní audítorskych služiebaudit účtovnej závierky k 31.12.2018 480,00 €21.4.2018nestanovený
64/2018Exprestech, s.r.o.zmluva o prenájme časti budovy za účelom umiestnenia telekom.zariadeníumiestnenie telekom. vysielača, jeho prevádzku0,00 €21.4.2018nestanovený
44/2018osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košicezmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobyúprava práv a poviností zmluv.strán pri určení zodpoved.osoby a pri zabezpečení podmienok nezáslého dohľadu nad ochranou osobných údajov0,00 €28.2.2018nestanovený
100011576STABILITA,d.d.s, a.s. Bačíkova 5, KošiceZamestnávateľská zmluvavýkon doplnkového dôchodkového sporenia0,00 €15.2.2018nestanovený
4/2018Pirott, n. o. Volgogradská 4787/18, 080 01 PrešovDarovacia zmluvaposkytnutie peňažného daru30,00 €4.1.2018nestanovený
50/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53,934 01 LeviceDohoda o pomoci v hmotnej núdziúprava práv a povinností pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb 0,00 €30.11.201731.12.2018
49/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53,934 01 LeviceDohoda o pomoci v hmotnej núdziaplikácia §10 zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi0,00 €30.11.201731.12.2018
43/2017 Balya Zsolt SHRZmluva na odhŕňanie snehuodhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce0,00 €15.11.2017nestanovený
38/2017Reformovaná kresťanská cirkev na SlovenskuNájomná zmluvaprenájom cintorína za účelom prevádzkovania0,00 €7.11.2017nestanovený
30/2017Ing. Psársky Igor - ROGI, Tekovská 10, 935 21 TlmačeZmluva o nájme pozemkunájom pozemkov v k. ú. Vyšné nad Hronom 477,75 €5.10.201729.9.2022
25/2017Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebposkytovanie verejných služieb - pevná linka0,00 €19.9.2017nestanovený
27/2017Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebposkytovanie verejných služieb - služobný mobil0,00 €14.9.2017nestanovený
2017/140 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športudotácia na úhradu nákladov na podporu športu 300,00 €24.6.2017nestanovený
195/2017 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A, 949 01 Nitrazmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúrydotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry 300,00 €17.6.2017nestanovený
2017/122Ing.Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčanyzmluva o poskytovaní audítorských služiebaudiť účtovnej závierky  400,00 €3.6.201730.11.2018
2017/109TOPSET Solutions s.r.o., HOllého 2366/25B, 900 31 STUPAVAZmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zlmluvaaktualizácia počítačových programov 114,00 €23.5.201731.12.2022
2017/106František Csicsman - MAN.Stav., Hronská 389/1, 937 01 ŽeliezovceZmluva o dielorealizácia stavby Zmena zastrešenia Domu smútku Vyšné nad Hronom39 940,90 €18.5.2017nestanovený
2017/92Gamota agro s.r.o.Zmluva o nájme pozemkuprenájom poľnohospodárkych pozemkov 634,65 €25.4.2017nestanovený
2017/48Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebMagio internet15,00 €2.3.2017nestanovený
2017/9Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislavapoistná zmluvaúrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie6,50 €1.1.201731.12.2017
2016/233Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilinazmluva o kúpe cenných papierovodplatný prevod kmeňových akcií  570,00 €29.11.2016nestanovený
2016/232Pow-en, a.s. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava 2zmluva o dodávke elektriny - dodatok č.5dodávka elektriny0,00 €1.1.201731.12.2018
2016/224Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53,934 01 LeviceDohoda č.16/15/012/65výkon menších obecných služieb0,00 €30.11.201631.12.2017
2016/223Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53,934 01 LeviceDohoda č.16/15/010/180aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z. z. o hmotnej núdzi0,00 €30.11.201631.12.2017
2016/201DEUS, Kýčerského 5, 811 05 BratislavaDodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOMpríspevok na činnosť správcu IS DCOM0,00 €21.10.2016nestanovený
2016/199DEUS, Kýčerského 5, 811 05 BratislavaPríloha č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOMVšeobecné zmluvné podmienky pre používanie služieb IS DCOM0,00 €11.10.2016nestanovený
4419008867Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislavapoistná zmluvapoistenie majetku obce 324,53 €1.4.2016nestanovený
158/2016 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A, 949 01 NitraZmluva o poskytovaní dotácie na podporu kultúrydotácia na výstavu Mladí umelci obce 300,00 €18.6.2016nestanovený
2016/153Ing.Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčanyo poskytovaní audítorkych služiebzabezpečenie auditu účtovnej závierky 375,00 €15.6.201630.11.2017
2016/86Reformovaná kresťanská cirkev na SlovenskuKúpna zmluvaprevod nehnuteľností v cintoríne 386,00 €18.4.2016nestanovený
SZH1105201516ENVI-PAK, a.s, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislavao triedenom zbererámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce0,00 €23.3.2016nestanovený
Položky 1-50 z 58

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka